section-d1b493f

Az ezred jogelődje Esztergomtáborban 1949 áprilisában alakult meg, a 2. önálló lövészzászlóalj átszervezésével felállított 1. Páncélos Felderítő Zászlóalj néven. 1949 őszén Piliscsabára, majd ugyanebben az évben Pétervásárára költözött. 1950-51-ben a miskolci Bocskai István laktanya, 1951-55-ben már 83. Felderítő Zászlóalj néven az esztergomi laktanya (ezen belül a kanonoki épület, az esztergomtábori öreg laktanya, majd a Damjanich János laktanya), 1956-60 között a gyöngyösi Táncsics Mihály laktanya, majd 1961. szeptembertől a hatvan-nagygombosi laktanya adott otthont az alakulatnak. A 83. felderítő-zászlóalj 1950-ben és 1952-ben tiszti és tiszthelyettesi állományának részleges átadásával vett részt a 12., valamint a 2. felderítő-zászlóaljak felállításában.

Az 1960-as években a sorállomány kiképzésének folytatása mellett megkezdődött a kétéves tartalékos felderítőtiszt-képzés, majd annak 1971-es megszűnése után létrehozták a felderítő rajparancsnoki képzést, amely az MN szintjén biztosította a hivatásos felderítő tiszthelyettesek képzését. Ezenkívül Egerben folyt a felderítőkatonák át- és továbbképzése is. A nagy változást 1962 ősze jelentette, amikor a felderítőszázadot felderítő-zászlóaljjá szervezték át 1962. november 1-től. A többi hadosztály felderítő-zászlóaljai is ekkor álltak fel, s ezután kapta a Magyar Néphadsereg 24. Felderítő Zászlóalj elnevezést. Szintén abban az évben helyőrségváltást hajtott végre. A békeállomáshelye az egri Dobó István laktanya lett. 1991 augusztusában a tartalékos tiszti hallgatók felavatásával, a másodéves tiszthelyettes hallgatók kibocsátásával megszűnt az MH-érdekű felderítőképzés. Ezzel párhuzamosan ünnepélyes keretek között új csapatzászlót kapott az alakulat. A csapatzászló átvételét követően a zászlóalj megnevezése MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljra változott.

Eger városa a felderítőknek 44 évig adott otthont. 2007-ben az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljat felszámolták, jogutódja az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állománytáblájában létrehozott MH 5/24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj lett Debrecenben. 2018. január 1-jével a Magyar Honvédség Katonai Egységes Felderítő Rendszer kialakításának részeként a felderítő-zászlóalj kivált a lövészdandár állományából és önálló szervezeti elem lett MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred néven.

section-7603bc0
//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/08/csapkar_eger.png
//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/08/csapkar_bgfe.png
//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/08/csapkar_bocs_bgfz.png
section-d08ea96

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.