section-b17cab7

Alegységek

Biztosító alegység:

  • Híradó és Törzstámogató Század

Végrehajtó alegységek:

  • Csapatfelderítő Század
  • Mélységi Felderítő Század
  • Harcászati Hírszerző Század (HUMINT)
  • Pilótanélküli Felderítő Repülő Század
  • Elektronikai Hadviselés Század

Logisztikai alegység:

  • Logisztikai Század

 

section-5d70699

Csapatfelderítő Század

A Csapatfelderítő Század feladata, hogy a szükséges információkat a szembenálló fél peremvonalában, illetve annak kis mélységében megszerezze és biztosítsa az elöljáró számára. Az itt szolgáló katonák harcjárművel és gyalogosan is dolgoznak, a harcjárműveken kívül földi mozgócél-felderítő lokátorokat és drónokat is alkalmaznak, emellett "hagyományos" módon is hajtanak végre felderítést a terepen távcsővel, éjjellátóval és hőkamerával. Abban az esetben, ha a szembenálló felet nem lehet technikai eszközökkel, optikákkal felderíteni, rejtetten kell azt megközelíteniük.

Egy csapatfelderítő katonának képesnek kell lennie a csapatának minden fegyverét és eszközét kezelni, rádiózni, sebesültet ellátni, álcázni magát, egyedül tájékozódni a terepen, úszni, hegyet mászni, síelni, túlélni az időjárás viszontagságait minden évszakban. Ennek megfelelőn a csapatfelderítő katonák kiképzése sokrétű annak érdekében, hogy - ahogy minden felderítő - szívósak legyenek, valamint képesek legyenek az önálló gondolkodásra, cselekvésre. Bár alapvetően nem feladatuk a harc megvívása, mint a lövész és harckocsizó csapatoknak, nekik is képesnek kell lenniük gyalogosan és harcjárművön egyaránt harcolni.

//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/07/24BGFZ-SZ-XXL.png
section-d8ab092

Mélységi Felderítő Század

Földön, vízen, levegőben!

A mélységi felderítő alegységek megalakulásakor világszerte olyan katonákat kerestek az alakulatok, akiknek átlagon felüli fizikai állóképességük és intelligenciájuk van, mivel a saját csapatoktól távol, a szembenálló fél mélységében hajtják végre feladataikat. A megközelítés ejtőernyős ugrással, csónakból való deszantolással, illetve gyalogosan történik, rejtve, álcázva.

A globális hatalmi viszonyok, valamint az elmúlt évtizedek konfliktusai következtében a mélységi felderítő egységek is részben átalakultak. A mai világ kihívásai új típusú képességeket is megkövetelnek. Olyan speciálisan képzett katonákra van szükség, akik nem csak fegyelmezettek, kiváló fizikai állóképességgel és kitartással rendelkeznek, hanem akik a kor digitális információgyűjtő eszközeit is tudják kezelni. A mélységi felderítők átlagon felüli képességűek, szeretik a kihívásokat, csapatuk rendkívül összetartó.

//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/07/24BGFZ-SZ-XXL.png
section-315c0ec

Harcászati Hírszerző Század

Az elöljárók naprakész, releváns és pontos hírszerzési információkra támaszkodnak, hogy a műveleteket eredményesen tudják tervezni, előkészíteni, illetve végrehajtani. A harcászati hírszerzés (melyet angol elnevezéséből gyakran HUMINT-ként rövidítenek) egy olyan hírszerzési kategória, amelynél a begyűjtött információ főként emberi forrásból származik. Tipikus HUMINT tevékenység a kihallgatás, valamint a beszélgetés olyan személyekkel, akiknek információkhoz van hozzáférése.

A HUMINT többféle információt tud nyújtani, például utazók, menekültek, kiszabadult szövetséges hadifoglyok megfigyeléseit utazások és egyéb események alatt. A század adatokat szolgáltathat disszidensekről és kémekről, illetve olyan érzékeny információkról, melyekhez hozzáférésük volt. Végül pedig tájékoztatást nyújt személyes kapcsolatok és érdekismeretségek útján.

A harcászati hírszerző katonák kommunikatívak és fontos náluk a magasfokú önállóság, a kíváncsiság és a rugalmasság. Legalább középfokon kell beszélniük angolul, de ideális esetben több idegennyelvet is ismernek. Nagyon fontos közöttük a csapatszellem.

//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/07/24BGFZ-SZ-XXL.png
section-6cbca8e

Pilóta Nélküli Felderítő Repülő Század

A modern hadviselésnek modern katonákra van szüksége. Napjainkban a technológia fejlődése egyre gyorsul, gondoljunk csak az okostelefonokra vagy a mindennapjainkba beépülő számítógépes eszközökre. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a hagyományos katonai értékek eltűnőben vannak, csak éppen átalakulnak. A modern technikai eszközöket üzemeltető katonáknak ugyanolyan kitartónak és céltudatosnak kell lenniük, akár őseik, akik több száz évvel ezelőtt Eger várának ostromakor harcoltak.

A Pilótanélküli Felderítő Repülő Század olyan tevékenységet folytat, ami a jövőbe mutat. A századnál végzett munka egyben tanulás is, mely igen változatos, a napok sohasem egyformák. Az egység merevszárnyas és forgószárnyas területen is tevékenykedik, és a legkorszerűbb technológiát alkalmazza. A PNFR Század olyanok jelentkezését várja, akiket érdekel a repülés és a drónalapú technológia, otthonosan mozognak az informatika világában, gyakorlatiasak, kreatívak és nehéz körülmények között is képesek megállni a helyüket.

//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/07/24BGFZ-SZ-XXL.png
section-a5369b1

Elektronikai Hadviselés Század

A század szakfeladata az elektromágneses tér szinte teljes terjedelmében használt vezeték nélküli kommunikációs és nem kommunikációs (szárazföldi, légi, vízi) eszközök elektronikai felderítése, megfigyelése, zavarása, helyzetének meghatározása, illetve ezen eszközök tevékenységének megakadályozása az elektromágneses spektrumban. Továbbá felderítési információk biztosítása az elöljáró igénye alapján egy adott területen a szembenálló fél által üzemeltetett elektronikai eszközökről. A század a képességeinek kombinálásával részt vesz az adott terület elektronikai-műveleti előkészítésében a saját erők és eszközök épségének megóvása és felderítési információval való kiszolgálása érdekében. Biztosítja a saját erők elektromágneses kompatibilitását az elektromágneses spektrum hatékony felhasználása céljából.

A századnál olyan jelentkezőket várunk, akik érdeklődnek az informatika és az elektronika iránt, esetleg előképzettségük, végzettségük van ilyen területen. Alapfokú számítógép-kezelői ismeretekkel, továbbá ideális esetben angol, illetve német alapfokú nyelvismerettel rendelkeznek. A legfontosabb, hogy a jelentkező érdeklődjön a kor színvonalának megfelelő informatikai eszközök iránt (táblagépek, okostelefonok, egyéb számítástechnikai és híradástechnikai eszközök).

//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/07/24BGFZ-SZ-XXL.png
section-2eb6101

Híradó és Törzstámogató Század

A század elsődleges feladata a felderítő ezred működőképességének fenntartása, a megfelelő munkakörülmények biztosítása. Amennyiben az ezred feladatai megkövetelik, a század katonái gondoskodnak a harcálláspontok berendezéséről, az ezred vezető szerveinek át- és kitelepüléséről, valamint az állomány ellátásáról is. A harcálláspontok informatikai hálózatainak és levelező rendszereinek folyamatos működéséért szintén a század felel. A híradó és informatikai szakfeladatokon kívül az itt szolgáló katonák különböző menet- és rendezvénybiztosítási tevékenységet is végeznek.

Ehhez a századhoz olyan elhivatott jelentkezőket várunk, akik érdeklődnek az informatikai és híradástechnikai eszközök iránt, de nem ijednek meg az aktív katonai terepmunkától és fizikai kihívásoktól sem. A század feladatai igen szerteágazóak, így sokan megtalálhatják itt a helyüket, továbbá lehetőség van különböző tanfolyamok elvégzésére is.

//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/07/24BGFZ-SZ-XXL.png
section-fd52c16

Logisztikai Század

A logisztikai század a katonai logisztika különböző területeivel foglalkozik: honvédségi technikai eszközök vezetése, a katonai szállítmányozásban való részvétel, a rendszeresített technikai eszközök karbantartása, raktározási feladatok ellátása, külföldi katonai szolgálaton való részvétel. Az itt szolgáló katonák elkötelezettek a haza védelmének ügyében, sajátos és változatos tevékenységet végeznek, magas elvárásaik vannak magukkal szemben mind mentálisan, mind fizikálisan.

A század nagy hangsúlyt fektet az állomány folyamatos képzésére. Lehetőség van tanfolyamokon való részvételre C, D és E kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez, illetve gépkezeléshez. Nyelvi képzéseket, logisztikai szakmai képzéseket is el lehet végezni. A logisztikai századnál elsősorban gépjármű vezetőket, szerelőket (gépipari szerelő, autószerelő, elektroműszerész, fegyverműszerész), raktárosokat, szakácsokat várnak.

//mh24.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/07/24BGFZ-SZ-XXL.png

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.